UFRS Danışmanlık Hizmeti

UFRS Danışmanlık Hizmeti

Sigortacılık gündeminden son yıllarda hiç düşmeyen ve uzun süre de gündemimizde kalması öngörülen UFRS 17, köklü değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Muhasebe ve raporlama süreçlerinin yeniden tasarımı, risk yönetimi ve aktüerya operasyonlarında teknoloji ve veri entegrasyonunu sağlıyor ve standart hale getiriyoruz.

Bununla ilgili olarak ekibimizin sunduğu hizmetler:

  • UFRS 17’nin sigorta şirketlerince anlaşılması,
  • UFRS 17’nin uygulaması ve muhasebe sistemleriyle entegrasyonu,

Aktüeryal hizmetler konusunda danışmanlık hizmeti veren iş ortağımız Addactis tarafından geliştirilmiş olan ve uçtan uca UFRS 17 hesaplamalarının yer aldığı standart çözüm aracılığıyla Şirket tarafından sağlanan veri kullanılarak nakit akışları, iskonto, risk düzeltmesi, kârlılık ve SHM analizi, masraf dağıtımı, zarar bileşeni hesaplamalarıyla birlikte finansal tablo ve dipnotlar oluşturulmaktadır.

Yurt dışına bağlı olarak UFRS 17 çalışmalarını yürüten grup şirketlerinin hem yurt dışı hem lokal raporlamaya dair gereksinimler kapsamında yürüttüğü çalışmalara destek verilmektedir.

Küçük ve orta ölçekli şirketlerin veri büyüklüğü göz önünde bulundurularak UFRS 17’ye yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları içeren hesaplama aracı oluşturulmaktadır.

  • UFRS 17'ye geçiş sonrası sürecin (mevzuata uyum, teknik hesaplamalar ve aktüeryal çalışmaların tümü) takibi konusunda destek verilmesi.