PREFUS, 2009 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Orhun Emre Çelik Yönetim ve Aktüerya Danışmanlığı şirketinin devamı niteliğinde 2018 yılında kurulmuştur. Amacımız, müşterilerimizin aktüeryal konular başta olmak üzere kurumların işleyiş süreçlerindeki gereksinimlerinin tespit edilerek çözüme kavuşturulması için destek olmaktır.

İki sicile kayıtlı aktüer, stajyer, yardımcı aktüerler ve alanında uzman tam zamanlı ekibin yanında, yarı zamanlı destek aldığımız danışman ağı ile aktüeryal analizler, piyasa araştırmaları, strateji geliştirme, süreç analizi ve geliştirme, iç kontrol ve risk yönetimi, uyumluluk denetimleri, eğitim ve diğer yönetim aktivitelerinde hizmet sunulmaktadır.

Bu hizmetlerin bilişim ayağını geliştirmek üzere 2014 yılından itibaren dâhili olarak kullanılan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Raporlaması modülü, 2018 yılından beri sigortacılık müşterilerinin de kullanımına sunulmuş durumdadır. UFRS 17, rezerv, fiyat ve modelleme konularındaki aktüeryal yazılımlara ilişkin ise Addactis firması ile 2018 yılında başlayan iş birliğimiz devam etmektedir.

Avrupa Danışman Aktüerler Ağı (GLOBACS Europe) üyesi de olan PREFUS, halen çok sayıda şirkete sorumlu aktüerlik ve danışmanlık hizmetleri sunmakla birlikte, çeşitli bağımsız denetim firmaları ile de çalışmalar yürütmektedir.