Süreç Yönetimi ve Kurumsallaşma Danışmanlık Hizmeti

Süreç Yönetimi ve Kurumsallaşma Danışmanlık Hizmeti

Danışmanlık hizmetimiz, kurumsal kimlik ve hafıza oluşturma veya güncelleme ihtiyacı olan şirketlere yöneliktir.

  • Şirket organizasyon yapısında birimlerin, görev tanımlarının ve personel profillerinin analizi,
  • Mevcut (AS-IS) iş süreçlerinin analizi,
  • Şirket politika ve prosedürlerinin incelenmesi,
  • Profil ve iş süreçlerinin birleştirilerek iş akış diyagramlarının oluşturulması,
  • Mevcut iş akışlarına yönelik tam süreli eş değer hesaplamalarının yapılması ve sapmaların tespitine bağlı olarak verimlilik önerilerinin geliştirilmesi,
  • Verimlilik önerileri kapsamında ihtiyaç olan süreçsel/sistemsel geliştirmelerin belirlenerek, gerçekleşmesi tasarlanan (TO-BE) iş akış diyagramlarının oluşturulması,
  • Geliştirmelerin hayata geçirilmesinin takibi, destek verilmesi ve kontrolü (Talep edilmesi durumunda),
  • Profil ve iş süreçlerini göz önünde bulundurarak, mevcut politika ve prosedürler ile uyumunun kontrolü ve güncelleme/oluşturulma ihtiyacı bulunan dokümantasyonların belirlenmesi,
  • Güncelleme/oluşturulma ihtiyacı belirlenen politika/prosedürlerin ilgili iş birimleriyle, çalıştay formatında bir araya gelerek ortak mutabakat ile güncellenmesi veya oluşturulması.