Risk ve Uyum Danışmanlık Hizmeti

Risk ve Uyum Danışmanlık Hizmeti

Danışmanlık hizmetimiz, iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinde, kontrol mekanizmasının ve denetim yapısının ilgili mevzuat kapsamında kurulmasının yanı sıra, Şirket’in ihtiyacına göre şekillenerek dış kaynak olarak faaliyetleri bizzat yerine getirmeyi veya danışmanlık formatında destek vermeyi içermektedir.

İç Sistemler Danışmanlık Hizmeti

25.11.2021 tarihinde yayınlanan 31670 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik kapsamında yerine getirilmesi gereken yükümlülüklere yönelik danışmanlık hizmetini içermektedir. Çalışma kapsamımız aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

 • İlgili yönetmelik ve bağlı genelge kapsamında Şirket’in yükümlülüklere yönelik mevcut durum tespiti,
 • Şirket’in iç sistemler faaliyetlerine ilişkin yönetmelik, prosedür, kontrol listeleri vb. dokümantasyonunun incelenmesi,
 • Şirket’in işleyişine uygun olarak benimsenebilecek alternatif iç kontrol uygulamaları ve bu uygulamaların olumlu/olumsuz yönlerinin analiz edilmesi,
 • Aksiyon ihtiyacı belirlenen yükümlülük/geliştirmelerin belirlenmesi,
 • Belirlenen aksiyonlara yönelik ilgili iş birimleriyle planlama yapılması,
 • Mutabık kalınan planlama kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takibi ve danışmanlık hizmeti kapsamında kontrol ve değerlendirmelerin paylaşılması.


İç Kontrol ve İç Denetim Danışmanlık Hizmeti

Çalışma kapsamımız aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

İç Kontrol Danışmanlık Hizmeti

 • Şirket’in kontrol/risk matrisinin incelenmesi,
 • Kontrol/risk matrisinde yer alan kontrollerin uygulanma sürecinin incelenmesi,
 • Mevcut (AS-IS) iş süreçlerinin tespiti,
 • Matris, kontrol ve iş süreçlerinin karşılaştırılarak eksikliklerin tespit edilmesi,
 • İlgili iş birimiyle mutabakat sağlandıktan sonra kontrol/risk matrisinin güncellenmesi, ilgili iş akışlarına kontrol noktalarının eklenmesinin sağlanması,
 • İhtiyaç ve talep durumuna göre kontrol testlerinin dönemsel olarak yapılması ve süreçlerin uygulanma takibinin sağlanması.

İç Denetim Danışmanlık Hizmeti

 • SEDDK tarafından yapılması planlanan/öngörülen denetimler öncesi, ön denetim desteğinin sağlanarak olası bulguların önlenmesinin sağlanması.