Sorumlu Aktüerlik Hizmeti

Sorumlu Aktüerlik Hizmeti

Sorumlu aktüerlik hizmeti, aktüerya fonksiyonunun gerektirdiği aktüeryal hesaplamaların ve raporların hukuki ve etik açıdan doğruluğunun, tarafsızlığının ve güvenilirliğinin sağlanmasını amaçlayan bir hizmettir.

Bu çerçevede, şirketlerin yürüttüğü aktüeryal hesaplamaların ve raporların doğru ve bağımsız bir şekilde yapılmasında ve düzenlenmesinde ilgili mevzuat kapsamında destek sağlıyoruz.

Teknik Karşılıkların Hesaplanması ve Raporlanması

Sigorta şirketlerine, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan finansal yükümlülüklerini belirleme konusunda uzmanlaşmış bir hizmet sunuyoruz. Mevcut sigortacılık mevzuatına uygun olarak, teknik karşılıkların hesaplanması için aktüeryal yöntemleri kullanıyor ve belirli dönemlerde düzenlenen raporlarla bu yükümlülükleri açıklıyoruz.

Teknik Karşılıkların Denetlenmesi

Sigortacılık Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı ile Sigortacılık Mevzuatı esas alınarak sigorta şirketlerinin finansal denetimlerinde teknik karşılıkların doğruluğunu ve uygunluğunu sağlamak amacıyla denetleme hizmetleri sunuyoruz.

Fizibilite Çalışmaları

Yeni kurulan şirketler ve yeni sigorta ürünleri veya iş stratejileri geliştirmeyi düşünen şirketlere, bu fikirlerin finansal açıdan izlenmesi için fizibilite çalışmaları sunuyor; bu çalışmalar ile olası riskleri, getirileri ve maliyetleri dikkate alarak karar vermenize yardımcı oluyoruz. Şirket kuruluşlarında finansal gereksinimleri ve mevzuata uygunluğu değerlendirerek, kuruluş süreçlerindeki raporlama ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetler sunmaktayız.

Ürün Tasarımı ve Ürün Kârlılık Testi

Sigorta ürünlerinin tasarımında ve mevcut ürünlerin kârlılığının analizinde uzmanlaşmış bir hizmet sunuyoruz. Ürünlerin risk profili ve maliyet yapısı üzerinde detaylı inceleme yaparak, uygun fiyatlandırma stratejileri oluşturuyoruz.

Birleşme/Satın Alma Değerlemeleri

Şirket birleşmeleri veya satın almaları için, finansal risklerin ve değerlemelerin hesaplanması ve analizi konularında danışmanlık sağlıyor, böylelikle stratejik işlemdeki taraflara mali güvence sağlayarak doğru değerlemeler yapmalarına yardımcı oluyoruz.

Fiyatlama Çalışmaları

Sigorta primlerinin uygun bir şekilde belirlenmesi için, risk analizi ve fiyatlama modelleri geliştirmek ve uygulamak, şirketlerin kullandıkları mevcut fiyatlama modellerini verinin yeterliliği ve niteliği ile modelin değerlendirmesi konularında uzmanlık sunuyoruz.

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardına Konu Hesaplamalar

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) ve Uluslararası Muhasebe Standardı (IAS 19) kapsamında, işverenlerin, çalışanlarının emekli maaşları, sağlık sigortası ve diğer faydalarının maliyetlerini hesaplamak ve yönetmek için aktüeryal hizmetler sunuyoruz. Yine bu kapsamda aktüeryal kıdem tazminatı hesaplama hizmetimiz ile işverenlerin finansal planlama ve bütçelerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz.

Vakıf ve Sandık’lara İlişkin Aktüeryal Çalışmalar

Emekliliğe yönelik taahhütte bulunan vakıf ve sandıkların, finansal sağlığını ve sürdürülebilirliğini değerlendirmek ve yönetmek için aktüeryal danışmanlık hizmeti sunuyoruz.