15.02.2024

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 05.01.2024 tarihli Genelgesiyle açıklanan memur maaş katsayıları çerçevesinde, 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 TL’dir.

Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememekte olup, bu tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

  • Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı
  • Ek Gösterge X Aylık Katsayısı
  • Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı
  • Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı
  • En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar

Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

İlgili genelgeye https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2024/01/2024-Yili-Ocak-Ayina-Ait-Mali-ve-Sosyal-Haklara-Iliskin-Genelge.pdf adresinden hesaplama detayına ise https://www.csgb.gov.tr/media/93422/kidem-tazminati-ocak-2024.pdf sayfasından ulaşabilirsiniz.