15.02.2024

30.12.2023 tarihli, 32415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 27.12.2023 tarih ve 2023/2 sayılı Kararıyla 2024 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı belirlenmiştir.

  • 01.01.2024-31.12.2024 döneminde uygulanacak günlük brüt asgari ücret tutarı 666,75-TL, aylık brüt asgari ücret tutarı 20.002,50 TL olacaktır.
  • Ayrıca, Komisyon işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 2024 yılı Ocak ila Aralık döneminde 700 TL/aylık olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesi önerisinde bulunmuştur.

Bu karar çerçevesinde 2024 yılı asgari ücretin neti, işverene maliyeti ve sigorta primine esas kazanç sınırları aşağıdaki şekilde olacaktır;

(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5 ’tir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı, aile zammı (yardımı) ve BES/Özel Sağlık Sigortası tutarları aşağıdaki gibidir;

İlgili duyurunun tamamına https://www.csgb.gov.tr/asgari-ucret/ adresinden ulaşabilirsiniz.